Privacybeleid (AVG) Installatieworld

Privacybeleid (AVG) Installatieworld

Laatst bijgewerkt (19-05-2018):

Uw privacy is belangrijk voor Installatieworld. We hebben dit Privacybeleid ontwikkeld om u te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u een Installatieworldaccount maakt, of met onze klantenservice communiceert.

"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Installatieworld

Beveiliging

Cookies en sessies

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Updates van Privacybeleid

Behoud van Persoonlijke gegevens

Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

Uw rechten

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie, zie voor meer informatie de AGB van Domainfactory en Yourhosting.

 

Cookies en sessies

Installatieworld maakt gebruik van sessies om de functionaliteit van uw sessie te waarborgen. Tijdens uw sessie worden uw gegevens opgeslagen totdat u de sessie beëindigd heeft. Na beëindiging van uw sessie worden uw gegevens gewist.

 

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Installatieworld

 

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Installatieworld account aanmaakt:

Wanneer u een Installatieworld account maakt, vragen we u uw

e-mailadres en naam te verstrekken.

 

Doelen en Juridische gronden:

(a) Installatieworld verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Installatieworld rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.

(b) Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Installatieworld, zal Installatieworld uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over Installatieworld producten te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken middels het wijzigen van uw voorkeuren in uw Installatieworld account of via de afmeldkoppeling onderaan in onze marketinge-mails. De marketinge-mails die u van Installatieworld ontvangt zijn gebaseerd op de voorkeuren die u in uw Installatieworld account opgeeft, de locatie aangegeven door uw IP-adres, en mogelijke abonnementen in uw Installatieworld account. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Installatieworld rechtmatige belang bij het verminderen van het aantal marketinge-mails verzonden naar elke particuliere klant door te selecteren welke klanten een bepaalde marketinge-mail ontvangen in plaats van elke marketinge-mail naar elke klant te verzenden die toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails.

(c) Installatieworld verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Installatieworld account te koppelen wanneer u communiceert met onze ondersteuningsmedewerkers. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige klantenservice.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een product op een Installatieworld website aanschaft:

Als u een product op de Installatieworld website aanschaft, verzamelt Installatieworld de volgende gegevens;

-       voor- en achternaam

-       adresgegevens

-       telefoonnummer

-       emailadres

-       bedrijfsnaam en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn).

-       Ip-adres

-       Btw nummer wanneer u een zakelijke klant bent.

Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet.

Doel en Juridische grond:

We verzamelen uw gegevens zodat we uw bestelling kunnen verwerken en uw aankoop kunnen afhandelen. De juridische grond voor het verwerken van uw gegevens voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst. We verwerken uw persoonlijke gegevens ook als onderdeel van onze processen om fraude te detecteren. De juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dat doel is ons rechtmatige belang bij het beschermen van Installatieworld en onze klanten tegen pogingen om frauduleuze transacties uit te voeren.

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Installatieworld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit Privacybeleid zonder u daar kennisgeving van te geven en zonder uw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Analytische diensten:

Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.(Zie bij Google op de site)

Updates van Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Installatieworld website.

Behoud van Persoonlijke gegevens

We behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw Installatieworld account als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.

Gegevensbeheerder

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Installatieworld beheerd door Installatieworld, gevestigd te Najaarsweg 21a, 7532 SK Enschede en kan ok per e-mail worden bereikt via contact@Installatieworld.nl.

Uw rechten

Als u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming het recht Installatieworld te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Als u buiten de Europese Unie woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig uw lokale wetten.

Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Installatieworld account te verwijderen, stuurd u een E-maol naar contact@installatieworld.nl.

Als u in de Europese Unie woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Installatieworld, Najaarsweg 21a, 7532 SK Enschede. Tel: 053 - 461 16 11 of via e-mail naar contact@Installatieworld.nl.